Görme Engelliler

SORUMLULUK

SORUMLULUK

1.Kendine karşı sorumluluk
2.Başkalarına Karşı Sorumluluk
a)  Topluma Karşı Sorumluluk
b)Aileye Karşı Sorumluluk
3.Doğaya Ve Çevreye Karşı Sorumluluk
4.Özgürlük
5.Çalışkanlık